Специалности Специалности - SoftUni Svetlina
Loading...

Специалности

Специалности

Приложен програмист

Обучението по специалност "приложен програмист" следва държавния общообразователен стандарт (ДОС) и утвърдения от МОН учебен план за специалност 4810301 "Приложно програмиране" (III степен на професионална квалификация, направление 481 – "Компютърни науки", професия 481030 – "Приложен програмист"), в съчетание с по-ранно навлизане в програмирането и софтуерните технологии (още от 8 клас) и много практически проекти. Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа по професията “приложен програмист”. По време на обученията се овладява в много голяма дълбочина практическото програмиране и разработка на софтуер със съвременни езици за програмиране и софтуерни платформи и технологични рамки. Обръща се значително внимание на развиване на алгоритмично мислене, математически фундамент на компютърните науки и овладяване на съвременни парадигми за програмиране (процедурно, обектно-ориентирано, функционално). С много практически проекти се изучава фундаментът и практическото използване на най-търсените съвременни софтуерни технологии. Обучението е много силно насочено към практиката и следва модела на СофтУни “учене чрез правене”. След успешно завършване на специалността, учениците могат да започнат работа или стаж на длъжност “младши програмист” в софтуерна или ИТ компания.


Подробна информация относно учебния план можете да видите ТУК.


Специалности

Графичен дизайн и мултимедия

Обучението по специалност "графичен дизайн и мултимедия" следва държавния общообразователен стандарт (ДОС) и утвърдения от МОН учебен план за специалност 2130701 "Графичен дизайн" (III степен на професионална квалификация, направление 213 – "Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти", професия 213070 – "Графичен дизайнер"), в съчетание с по-ранно навлизане в графичния дизайн и съвременните мултимедийни технологии (още от 8 клас) и много практическа работа и реални проекти. Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа в сферата на графичния дизайн, уеб дизайна, дизайна на потребителско изживяване, видеообработката и мултимедийната продукция. По време на обученията се овладяват в много голяма дълбочина принципите на графичния дизайн, изграждането на потребителски интерфейси, съвременните мултимедийни системи и принципите на видео обработка и изграждане на съвременна 3D продукция. Програмата дава възможност на учениците да се докоснат до магията на различните сфери от визуалните изкуства и изгражда в тях фундаментални умения и начин на мислене, необходими за бъдещото им професионално развитие. 


Подробна информация относно учебния план можете да видите ТУК.


Специалности

Дигитален бизнес, маркетинг и предприемачество

Обучението по специалност "дигитален бизнес, маркетинг и предприемачество" следва държавния общообразователен стандарт (ДОС) и утвърдения от МОН учебен план за специалност 3420201 "Маркетингови проучвания" (II степен на професионална квалификация, направление 342 – "Маркетинг и реклама", професия 342020 – "Сътрудник в маркетингови дейности"), в съчетание с по-ранно навлизане в дигиталното предприемачество и дигиталния маркетинг (още от 8 клас) и много практическа работа. Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа в сферата на дигиталния маркетинг, фирменото управление и бизнес развитието. Учениците усвояват основните фундаментални принципи на предприемачеството, дизайна и развитието на дигитални продукти и услуги и съвременния дигитален маркетинг и придобиват реални умения за работа с най-съвременните и значими дигитални маркетинг канали, инструменти и концепции. Учениците имат възможността да работят върху реални казуси от практиката, менторирани от успешни експерти и предприемачи, както и да развиват свои собствени бизнес начинаения още в гимназията.
Обучението е силно насочено към практиката и следва модела на СофтУни “учене чрез правене”. След успешно завършване на специалността учениците могат да започнат работа или стаж на длъжности, свързани с маркетинг, продуктово развитие, бизнес развитие и фирмен мениджмънт в съвременни организации и фирми.


Подробна информация относно учебния план можете да видите ТУК.


От учебната 2018/2019 г. НЕ е задължително явяването на външно оценяване след 7-ми клас, ако ученикът кандидатства за гимназия в чужбина, частна българска гимназия или чуждестранна гимназия в България или не се състезава за най-търсените държавни училища в тази степен.

Всяка частна или чуждестранна гимназия на територията на България има свои правила за подбор на гимназисти, които в повечето случаи не се влияят от резултатите на Националното външно оценяване.

Паралелно с усвояването на професията и общите академични знания, гимназистите ще имат интензивно изучаване на английски език, а в последните класове - по специалността, както и за допълнителните сертификати на
Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина". *Обучението във всички специалности в Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина" дава средно образование + професия и практически умения. Гимназията изпълнява всички държавни изисквания за добиване на средно образование по съвременен, иновативен начин, като прави ученето на общообразователните предмети интересно и увличащо. Основният фокус на учениците е развитието на професионални умения от избраната специалност чрез много практика и работа с фирми и преподаватели от индустрията. Ние знаем как да съчетаем изучаването на общообразователните предмети и покриването на държавните изисквания с нуждите на съвременния бизнес и развитието на практически умения и усвояване на професия. Ние изграждаме професионалисти, градим практически умения, развиваме мисленето и подготвяме учениците за живота, като избягваме да поднасяме суха теория без приложение.


Хорариум часове за общи предмети

ПредметЧасове годишноЧасове седмично
БЕЛ144 часа4 часа
Английски език432 часа12 часа
Математика108 часа3 часа
История72 часа2 часа
География, Философия и Химия36 часа/предмет1 час/предмет
Биология и Физика54 часа/предмет1,5 часа/предмет
Физическо72 часа2 часа
Специалности

Допълнителна информация

Прогнозен прием за випуск 2018-2023

Бъдещите гимназисти могат да изберат между 3 модерни специалности. На база опита ни до момента с другите инициативи на СофтУни прогнозираме, че в настоящия прием в гимназията съотношението между момичета и момчета ще бъде 48% към 52%.

При прогнозната статистика са взети предвид данните при инициативите на СофтУни:

  • В Софтуерния университет участниците са в съотношение 76% към 24% в полза на мъжете.
  • В SoftUni Creative записаните дами са 67%, а 33% са представителите на силния пол.
  • В SoftUni Digital – 60% от курсистите са жени, а 40% - мъже.
Специалности

Статистика за брандовете 2017

Специалности

Курсисти в основната програма на SoftUni Digital за 2017 г.

Специалности

Курсисти в основната програма на SoftUni Creative за 2017 г.

Специалности

Курсисти в основната програма на Software University за 2017 г.

Специалности Специалности Специалности Специалности Специалности Специалности