„В СофтУни Светлина дигитализацията вече не е иновация, а добра практика“ – Румен Петров

Преподавателите на СофтУни Светлина са посланиците на мисията на гимназията да предоставя качествено, практическо и достъпно образование, което да разгърне потенциала на всеки един ученик.

Днес ще ви срещнем с Румен Петров – преподавател по Дигитален бизнес в СофтУни Светлина с над 20 години професионален опит в корпоративния сектор.

Вижте какво споделя той за личния и професионалния си път:

Здравей, представи се!

Здравейте, казвам се Румен Петров, по образование съм икономист, завършил УНСС със специалност „Организация на производството“. Притежавам квалификации за преподавател от The College of North West London, UK по предмети Управление на хората в организацията, Счетоводство, Търговско право и Международен туризъм.

Какво те привлече в преподавателската професия и защо в СофтУни Светлина?

Първата ми работа беше преподавател в бизнес колеж и след професионален опит от 20 години като мениджър в корпоративния сектор ме привлече възможността отново да съм преподавател по дисциплината Дигитален бизнес в СофтУни Светлина.

Какво е мястото на холистичния подход в съвременното образование?

На холистичния подход трябва да се отдаде важно място в образованието, тъй като образоваме млади хора и именно чрез засиленото прилагане на холистични практики създаваме предпоставка за цялостно развитие на учениците. Такъв пример е фокусът върху развитието на меки умения, като работа в екип и социално-комуникативни умения, които да помогнат на учениците да обменят идеи ефективно и да участват в пълноценни дискусии.

Как съчетаваш дигитализацията с традиционните преподавателски практики?

Дигитализацията е навсякъде в съвремието ни и основа за повечето успешни бизнеси. В СофтУни Светлина дигитализацията вече не е иновация, а добра практика, без дигиталните инструменти образованието е невъзможно.

Според мен най-важният традиционен подход е разбирателството в човешките взаимоотношения, което отново ни връща на нуждата от развитие на междуличностни умения, заложени в учебната методика на СофтУни Светлина.

Какви емоции, предизвикателства и отговорности идват с ролята на преподавател?

Да изградиш у младите хора знания, умения, навици и поведение, които да се полезни за бъдещето им, идва с огромни отговорности. Предизвикателно е да надмогнем „конкуренцията“ на забавленията, изкушенията, лошите „приятели“ и хаотична информационна лавина, заливаща учениците.

Личните ми емоции са на удовлетвореност, дори понякога да срещам умора и напрежение, защото знам, че си заслужават.

Как си представяш бъдещето на българското средно образование?

Изключително необходимо е на общодържавно ниво повишаване квалификацията и уменията на преподавателите, актуализация и гъвкавост спрямо новостите на програмите и учебните материали.

Комерсиализацията в образованието според мен пречи, защото създаването на малки „острови“ от висококачествени частни образователни школи не може да устои на океана от невежество, некомпетентност, липса на градивни навици и човешки ценности, който ни залива.

Кой е най-важният съвет, който искаш да отправиш към настоящите и бъдещи гимназисти на СофтУни Светлина?

Приемете образованието не като неприятно задължение, а като привилегия, като дар, от който може да получите много или да пропуснете – зависи от вас.

Приемът за учебната 2023/2024 в СофтУни Светлина е вече отворен за всеки ученик, който търси среда, която да му осигури необходимите условия да израсне като комплексна и компетентна личност и да се развива в най-перспективните професии.

Ако ви предстои кандидатстване след 7 клас, разгледайте всички специалности тук и кандидатствайте още днес.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.