Дигитален маркетинг и предприемачество - СофтУни Светлина

Дигитален маркетинг и предприемачество

Защо професия дигитален маркетинг и предприемачество?

До преди няколко години дигиталната реклама се възприема като нов и дори иновативен дял на маркетинга, през който компаниите да стигат до своите потребители. Днес тя е неизменна част от комуникационната стратегия на всеки бранд.

Професионалистите, които работят в дигиталния маркетинг и предприемачеството, се нуждаят от широк набор познания и умения, с които да изграждат успешни стратегии за развитие на бизнеса. 

Възможности за развитие

Дигиталният маркетинг предлага постоянни възможности за развитие, израстване, трупане на нови знания и опит, както и възможност за развитие в различни сфери.

Свобода и гъвкавост

Професията на маркетинг специалист и предприемач предлага възможност за работа от всяка точка на света, включва комуникация и изграждане на контакти с хора от различни браншове .

Разнообразни направления

Секторът на рекламата и предприемачеството предлага голям избор от различни направления, в които всеки специалист да се развие и да приложи личните си качества интереси и цели.

Голямо търсене

Специалистите по дигитални науки имат много различни възможности за развитие в почти всяка сфера - маркетинг, предприемачество, търговия, туризъм и много други.

Креативност

Решаването на разнообразни казуси и креативните дейности са част от ежедневието на всеки специалист, който се занимава с бизнес, комуникации и маркетинг.

Удовлетвореност

Професията на гититалния маркетинг специалист дава възможност за работа с много различни хора, изграждането на стратегии и развитие в най-актуалните сфери в съвременния свят.

Предимства на нашата програма

students-digital-marketing-outdoors

Обучението по специалност „Дигитален маркетинг и предприемачество“ следва държавния общообразователен стандарт (ДОС) и утвърдения от МОН учебен план за специалност 3420201 „Маркетингови проучвания“ (II степен на професионална квалификация, направление 342 – „Маркетинг и реклама“, професия 342020 – „Сътрудник в маркетингови дейности“), в съчетание с по-ранно навлизане в дигиталното предприемачество и дигиталния маркетинг (още от 8 клас) и много практическа работа. 

Учениците усвояват основните фундаментални принципи на предприемачеството, дизайна и развитието на дигитални продукти и услуги и съвременния дигитален маркетинг.

Подробна програма

Подробна информация относно учебния план можете да видите

Стани част от “СофтУни Светлина”

Най-доброто образование в специалност
Дигитален бизнес!

Фокус на специалността

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа в сферата на дигиталния маркетинг, фирменото управление и бизнес развитието. Учениците имат възможността да работят върху реални казуси от практиката, менторирани от успешни експерти и предприемачи, както и да развиват свои собствени бизнес начинаения още в гимназията.
Фокус 1: Теоретично обучение
20%
Фокус 2: Практически задачи
60%
Фокус 3: Меки умения
20%

Ако тъсите училище, в което се изучава в дълбочина дигитален маркетинг, предприемачество и съвремнни бизнес модели, програмите на ЧПГДН „СофтУни Светлина“ по Дигитален маркетинг и предприемачество и Дигитален бизнес и електронна търговия предлагат внимателно изградена програма, с фокус върху работата по проекти, възможности за стажове и контакти с бизнеса.

Изключително практична и съвременна, програмата при нас е изготвена в колаборация с професионалисти – маркетинг експерти, предприемачи и специалисти в дигиталната сфера. Тя включва основи на предприемачеството, съвремнни подходи във финансовия мениджмънт и инвестициите, маркетинг в социалните мрежи, маркетинг чрез Google AdWords,  оптимизация на сайтове за търсещи машини (SEO), анализ на данни чрез Google Analytics и електронна търговия.

Мнения от родители

Светлана Георгиева

"Марти чака с нетърпение първи септември, за да започне училище! Батко му от 13 - годишен замина в частен колеж в Англия и аз много добре видях огромната разлика в качеството на образование и подхода към учениците!"

Надя Илиева

"Поздравления! Не мога да не споделя възхищението си от начина на организиране, провеждане и въвличане на тийнейджърите, в изцяло дистанционното обучение на децата. За пореден път се убеждавам, че сме избрали ПРАВИЛНОТО училище за моя син. Благодаря ви!"

Ваня Коларова

"Поздравления за всички ученици, които влагат душа и сърце в своето образование, за да имат успешно бъдеще и мечтана кариера! Поклон пред труда на преподавателите, които се стараят всеки ден, за да предадат своите знания на младото поколение!"

Scroll to Top