Учебен процес - СофтУни Светлина

Учебен процес​

Учебен процес

Модерни специалности Учениците ни се обучават в три от най-модерните и търсени направления - Приложно програмиране, Графичен дизайн и Дигитален бизнес.

Холистична методика

Фокусираме се върху комплексното израстване на учениците и развитието на интелектуалния, социалния, физическия, артистичния, творческия и духовния им потенциал.

Билингвално обучение

Комбинираме класическото преподаване на български език с разширено изучаване на английски език включващо усвояване на на основни понятия и термини

Проектно базирано преподаване

Практиката е най-успешният начин за усвояване на знания, затова обучителният ни процес е базиран на работата по проекти и приложението на знанията в реална среда.

Меки умения/ Уменията на 21-ви век

Правилната комуникация, умението за разпределяне на времето, лидерството, работата в екип са качества, които стават все по-важни и ключови за успеха, затова ги възпитаваме у учениците ни във всеки етап от тяхното обучение.

Индивидуален подход

Вярваме в потенциала на всеки от учениците ни и го подкрепяме в индивидуалното им развитие, като стимулираме поставянето на лични цели и прогрес с индивидуално темпо.

Scroll to Top