Учебен процес​

Модерни специалности

Учениците ни се обучават в шест от най-модерните и търсени направления - Приложно програмиране, Киберсигурност, Графичен дизайн и мултимедия, Анимация, видео и дигитални изкуства, Дигитален маркетинг и предприемачество и Дигитален бизнес и електронна търговия.

Холистична методика

Фокусираме се върху комплексното израстване на учениците и развитието на интелектуалния, социалния, физическия, артистичния, творческия и духовния им потенциал.

Билингвално обучение

Комбинираме класическото преподаване на български език с разширено изучаване на английски език включващо усвояване на основни понятия и термини

Проектно базирано преподаване

Практиката е най-успешният начин за усвояване на знания, затова обучителният ни процес е базиран на работата по проекти и приложението на знанията в реална среда.

Меки умения/ Уменията на 21-ви век

Правилната комуникация, умението за разпределяне на времето, лидерството, работата в екип са качества, които стават все по-важни и ключови за успеха, затова ги възпитаваме у учениците ни във всеки етап от тяхното обучение.

Индивидуален подход

Вярваме в потенциала на всеки от учениците ни и го подкрепяме в индивидуалното им развитие, като стимулираме поставянето на лични цели и прогрес с индивидуално темпо.