Процес за кандидатстване Процес за кандидатстване - SoftUni Svetlina
Loading...

Процес за кандидатстване

Прием след 7 клас

Учениците, които желаят да кандидатстват в Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина", трябва да преминат през следните стъпки:

1

Да попълнят онлайн форма за кандидатстване заедно с един от родителите си.

2

След попълването на формата за кандидатстване, представител на Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина" ще се свърже с кандидата за уговаряне на ден и час за провеждане на интервю с родителите и приемен изпит за ученика.

Изпитът представлява тест с 10 въпроса и есе, които трябва да бъдат направени в рамките на 45 мин.

Примерен тест

Класиране на кандидатите

Класиране на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран от:

 • Среден успех на ученика от първи срок на 7-ми клас
 • Резултат от приемен изпит на Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина" – обявява се до 10 дни след изпита
 • Интервю с представител на гимназията
 • Резултатите от общото класирането се обявят до 10 дни след последния етап "Интервю"

Документи за записване

 • Заявление до директора на училището – по образец
 • Оригинал на Удостоверение за завършен 7 клас
 • Удостоверение за преместване
 • Характеристика на ученика – по образец
 • Медицински картон/имунизационен паспорт
 • Регистрационна карта за родителите – по образец
 • Три снимки – паспортен формат, актуални
 • При записване се подписва договор за обучение с един от родителите, като се внася такса за обучение (в зависимост от договорените условия)
 • Прием на ученици се извършва до запълване на свободните места.


*Ние ще съхраняваме информацията, съдържаща Ваши лични данни само за периода необходим да се изпълнят целите, описани в Политиката ни за защита на личните данни. Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (напр. съхранение на договори и фактури според нормативно регламентираните срокове в данъчното, трудово и търговоско законодателство).

Процес за кандидатстване Процес за кандидатстване Процес за кандидатстване Процес за кандидатстване Процес за кандидатстване