SoftUni Svetlina - Labs SoftUni Svetlina - Labs - SoftUni Svetlina
Loading...

SoftUni Svetlina - Labs

Какво представляват SoftUni Svetlina Labs?

SoftUni Svetlina Labs са извънкласни дейности, подходящи за ученици от 8 до 12 клас. Основната им цел е да развият у обучаващите се нови умения, необходими в дигиталния свят. През втория учебен срок на учебната 2019/2020 в SoftUni Svetlina ще се проведат 6 лаба, по два от всяка област както следва:

- IT Labs:  Създаване на уеб сайтове с WordPress

- Software Engineering Labs: Роботика и Автоматизация II част  и  Кибер сигурност и етично хакерство

- Creative Labs: Fine arts

Изминали обучения

СофтУни Светлина – гимназия за дигитални умения СофтУни Светлина – гимназия за дигитални умения