SoftUni Svetlina - Labs SoftUni Svetlina - Labs - SoftUni Svetlina
Loading...

SoftUni Svetlina - Labs

Какво представляват SoftUni Svetlina Labs?

SoftUni Svetlina Labs са извънкласни дейности, подходящи за ученици от 8 до 12 клас. Основната им цел е да развият у учениците нови умения, необходими в дигиталния свят.

През първия учебен срок в SoftUni Svetlina ще се проведат 4 лаба:

- Software Engineering Lab, в който учениците ще изучават основи на програмирането с Python, ще се наблегне на основните програмни концепции в езика Python, изграждане на алгоритмично мислене и умения за разрешаване на проблеми.

- IT Labs - в него учениците ще се учат да изграждат уеб сайтове с WordPress, ще придобият базови технически знания и умения по разработка на уеб страници.

- Creative Labs на тема Фото и видео заснемане. Лабът ще преведе учениците през магията на фотографията и запечатването на фотографското изображение, както и през чисто техническите процеси, водещи до качествени и запомнящи се изображения.

Start-up Labs - в него учениците ще се докоснат до света на презентациите, ще учат чрез практика как да създават своите презентации и да представят информацията завладяващо пред различни аудитории.


Всеки един от лабовете следва конкретна тематика и е с практическа насоченост. Учениците изготвят и представят проект или полагат практически изпит в рамките на последното занятие. Лабовете се провеждат в рамките на 2 астрономически часа.

СофтУни Светлина – гимназия за дигитални умения СофтУни Светлина – гимназия за дигитални умения