Software Engineering Labs - Основи на програмирането с Python Курс Software Engineering Labs - Основи на програмирането с Python - SoftUni Svetlina
Loading...
Software Engineering Labs - Основи на програмирането с Python

Software Engineering Labs - Основи на програмирането с Python

За курса

Обучението е насочено към напълно начинаещи. То цели запознаване и придобиване на знания за работа с основните програмни концепции в езика Python, изграждане на алгоритмично мислене и умения за разрешаване на проблеми. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while). Изпитът ще бъде състезание в Judge системата - решаване на 3 задачи за 2 часа.

Умения, които ще придобиеш

  • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
  • Извършване на прости пресмятания
  • Работа с логически проверки (if-else)
  • Работа с вложени и switch case проверки
СофтУни Светлина – гимназия за дигитални умения

Теми

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

За кого е подходящ курсът?

Обучението е подходящо за ученици от 8 до 12 клас, които са напълно начинаещи, без да има нужда от опит с технологиите и компютърните науки.


До кога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Крайният срок за записване за курса е 6 октомври. Обучението стартира на октомври и завършва на 28 януари.


Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията се провеждат всеки работен понеделник от 14:30 -16:30h в зала HQ Lab в сградата на SoftUni.


Каква е формата на обучение?

Учениците ще се обучават в присъствена форма на обучение, като това включва посещаване на занятията на място в СофтУни, участие в лабораторни упражнения в учебната зала, достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и възможност за предаване на домашни за проверка, личен контакт с лектор или асистент при срещане на затруднения.


Има ли допълнителни изисквания?

Необходим софтуер или хардуер за участие в курса: Python 3.6+, Pycharm


Учебен срок, цена за модул
Цена: 390 лв.
Включва:
  • Присъствие на всички учебни занятия
  • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
  • Явяване на изпит
  • Контакт с лектор или асистент
quality-guaranteed

SoftUni ви дава 100% гаранция за качеството на този курс. За нас е важно да придобиете необходимите умения и знания. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на цялата сума, която сте заплатили. Таксата може да ви бъде възстановена до третото занятие от курса. ( до 22 октомври)

Преподавател

Sim0o0na avatar
Симона Симеонова

Симона се занимава с организацията и ръководството на курса Основни на програмирането в Софтуерен университет, както и с мениджмънта на стажантската програма на СофтУни. Преподавател в курсовете основи на програмирането с Java и Python. Трейнър и студент в СофтУни в направлението Java и JavaScript.

LinkedIn
СофтУни Светлина – гимназия за дигитални умения СофтУни Светлина – гимназия за дигитални умения СофтУни Светлина – гимназия за дигитални умения