Анимация, видео и дигитални изкуства

Анимация, видео и дигитални изкуства Защо специалност „Aнимация, видео и дигитални изкуства“? За учениците с умения и интерес във визуалните изкуства, специалност „Анимация, видео и

Read More »