Фотография и пътувания – Catch the Light


Курсът ще преведе ученицитe през магията на фотографията и запечатването на фотографското изображение. Освен, че ще изучим чисто техническите процеси, които се случват в нашия апарат, видео камера или телефон, ще се опитаме и да ги овладеем, за да успеем, в крайна сметка, да постигнем и качествени и запомнящи се изображения. Ще разберем как работи светлината и как да я използваме! Ще се научим как да намираме интересни гледни точки и да подбираме вече заснетите кадри!