Киберсигурност – СофтУни Светлина

Киберсигурност

Защо професия Киберсигурност?

Обучението по специалността „Киберсигурност” е базирано нарастващите нужди за формиране на експертиза, позволяваща адеквата реакция и ефективно действие в подока осигуряване на сигурност в кибер пространството. Професионалистите в направление киберсигурност са високо ценени и все по-търсени кадри вразлични сфери. 

Възможности за развитие

Секторът предлага постоянни възможности за израстване, трупане на нови знания и опит, както и възможност за развитие в различни сфери.

Свобода и гъвкавост

Професията предлага възможност за работа от всяка точка на света, включва комуникация и изграждане на контакти с хора от различни браншове .

Разнообразни направления

Секторът предлага голям избор от различни направления, в които всеки специалист да се развие и да приложи личните си качества интереси и цели.

Голямо търсене

Специалистите от IT сектора са сред най-търсените и високоплатени кадри на пазара на труда, а сектрът е един от най - перспектвните и бързо развиващите се.

Креативност

Креативният процес е неизменна част от работата на програмистите, а това развива и други умения като: абстрактно мислене и умение за справяне с проблеми.

Удовлетвореност

Професията дава възможност за работа в полза на обществото и принос за развитието на технологиите и умението ни да боравим с тях.

Предимства на нашата програма

IMG_3344

•Предложените учебни предмети покриват държавните изисквания за професионална квалификация по професия “Системен програмист” (4810201), специалност “Системно програмиране” (481020), но фокусът е върху киберсигурност, програмиране, разработка на софтуер и системна администрация. 

Някои учебни предмети се изучават разширено с по-голям брой часове спрямо предвиденото в държавните изисквания.

Тъй като програмирането и софтуерните технологии бързо се променят, за да сме в синхрон със съвременните изисквания на работодателите,  всяка година обновяваме учебните програми и учебното съдържание по предметите във всяко от професионалните направления.

Подробна програма

Подробна информация относно учебния план можете да видите

Стани част от “СофтУни Светлина”

Най-доброто образование в специалност
Киберсигурност!

Фокус на специалността

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа в сферата на IT, фирменото управление и бизнес развитието. Учениците имат възможността да работят върху реални казуси от практиката, менторирани от успешни експерти и предприемачи, както и да развиват свои собствени бизнес начинаения още в гимназията.

Фокус 1: Теоретично обучение
20%
Фокус 2: Практически задачи
60%
Фокус 3: Меки умения
20%

Мнения от родители

Светлана Георгиева

"Марти чака с нетърпение първи септември, за да започне училище! Батко му от 13 - годишен замина в частен колеж в Англия и аз много добре видях огромната разлика в качеството на образование и подхода към учениците!"

Надя Илиева

"Поздравления! Не мога да не споделя възхищението си от начина на организиране, провеждане и въвличане на тийнейджърите, в изцяло дистанционното обучение на децата. За пореден път се убеждавам, че сме избрали ПРАВИЛНОТО училище за моя син. Благодаря ви!"

Ваня Коларова

"Поздравления за всички ученици, които влагат душа и сърце в своето образование, за да имат успешно бъдеще и мечтана кариера! Поклон пред труда на преподавателите, които се стараят всеки ден, за да предадат своите знания на младото поколение!"

Scroll to Top