Киберсигурност - СофтУни Светлина

Киберсигурност

Защо професия Киберсигурност?

Обучението по специалността „Киберсигурност” е базирано на нарастващите нужди за формиране на експертиза, позволяваща адеквата реакция и ефективно действие в посока осигуряване на сигурност в кибер пространството. Професионалистите в направление киберсигурност са високо ценени и все по-търсени кадри в различни сфери. 

Възможности за развитие

Секторът на IT и киберсигурност предлага постоянни възможности за израстване, трупане на нови знания и опит, както и възможност за развитие в различни сфери.

Свобода и гъвкавост

Професията на специалистите по киберсигурност предлага възможност за работа от всяка точка на света, много интересни проекти и международни контакти.

Разнообразни направления

Специалност "Киберсигурност" предлага голям избор от различни направления, в които всеки специалист да се развие и да приложи личните си качества интереси и цели.

Голямо търсене

Специалистите от IT сектора с профил информационна сигурност са сред най-търсените и високоплатени кадри на пазара на труда, а сектрът е един от най-перспектвните и бързо развиващите се.

Креативност

Креативният процес е част от работата на специалистите по компютърна сигурност, а това развива и други умения като: абстрактно мислене и умение за справяне с проблеми и работа в екип.

Удовлетвореност

Сферата на киберсигурността дава възможност за работа в полза на обществото и принос за развитието на бизнеса и технологиите и осигурява много висок жизнен стандарт.

Предимства на нашата програма

student-cybersecurity

Предложените учебни предмети на специалност „Киберсигурност“ покриват държавните изисквания за професионална квалификация по професия “Системен програмист” (4810201), специалност “Системно програмиране” (481020), но фокусът е върху киберсигурност, програмиране, разработка на софтуер и системна администрация

Някои учебни предмети се изучават разширено с по-голям брой часове спрямо предвиденото в държавните изисквания.

Тъй като инструментите от света на киберсигурността, програмирането и софтуерните технологии бързо се променят, за да сме в синхрон със съвременните изисквания на работодателите, всяка година обновяваме учебните програми и учебното съдържание по предметите във всяко от професионалните направления.

Подробна програма

Изтеглете подробна информация относно учебния план по киберсигурност.

Стани част от “СофтУни Светлина”

Най-доброто образование в специалност
Киберсигурност!

Фокус на специалността

Специалност „Киберсигурност“ има за цел да подготви учениците за практическа работа в сферата на IT и борбата с кибер заплахите ан съвременния свят. Учениците имат възможността да работят върху реални казуси от практиката, менторирани от успешни експерти в областта, както и да развиват свои собствени проекти. 

Фокус 1: Теоретично обучение
20%
Фокус 2: Практически задачи и проекти
60%
Фокус 3: Меки умения
20%

Специалност „Киберсигурност“ в ЧПГДН „СофтУни Светлина“ е иновативна и модерна професия, съчетаваща технически умения по компютърна и Интернет сигурност, компютърни мрежи, системна администрация, облачни технологии, програмиране и защита от кибератаки с концепции, принципи и политики за информационната сигурност в съвременните бизнеси и организации.

Специалността „Киберсигурност“ има за цел да отговори на огромното търсене на cybersecurity специалисти в ИТ сектора, които да са подготвени да разработят и внедрят политики, предпазни мерки и технически решения за защита на дигиталните активи, както и да реагират адекватно при заплахи в киберпространството.

Учениците в специалност „Киберсигурност“ стартират обучението си с фундаментални умения по програмиране, Интернет на нещата (IoT) и основи на киберсигурността (киберсигурност, хакери, заплахи, принципи на информационната сигурност) като изучават част от техническата програма на Cisco Network Academy за информационната сигурност. Изучават се базови принципи и технологии от програмирането и разработката на софтуер (структури от данни, обектно-ориентирано програмиране, front-end разработка, back-end разработка, бази данни и уеб технологии), компютърни мрежи, мрежови протоколи и мрежова сигурност, операционни системи, Linux и сигурност на ниво операционна система, cloud платформи, виртуализация, контейнери и сигурност в облачна среда, разработка на приложен софтуер и сигурност на приложния софтуер и атаки на ниво приложен софтуер (уеб атаки, отвличане на сесия, промяна на параметри, SQL инжекция, атаки през мобилни приложения и други). Обръща се специално внимание на етичното хакерство (сканиране за уязвимости, тестване за пробиви, анализ и използване на уязвимости, социално инженерство и други концепции и инструменти от света на етичните хакери).

Още преди завършване на специалността учениците добиват пълния набор от практически умения и подготовка за стартиране на работа като младши експерт по киберсигурност (junior cybersecurity expert) в ИТ фирма. Училището осигурява стажове във фирми за всички ученици с добра мотивация и висок успех от обучението си, които имат желание да натрупат реален работен опит в дигиталната индустрия.

Мнения от родители

Светлана Георгиева

"Марти чака с нетърпение първи септември, за да започне училище! Батко му от 13 - годишен замина в частен колеж в Англия и аз много добре видях огромната разлика в качеството на образование и подхода към учениците!"

Надя Илиева

"Поздравления! Не мога да не споделя възхищението си от начина на организиране, провеждане и въвличане на тийнейджърите, в изцяло дистанционното обучение на децата. За пореден път се убеждавам, че сме избрали ПРАВИЛНОТО училище за моя син. Благодаря ви!"

Ваня Коларова

"Поздравления за всички ученици, които влагат душа и сърце в своето образование, за да имат успешно бъдеще и мечтана кариера! Поклон пред труда на преподавателите, които се стараят всеки ден, за да предадат своите знания на младото поколение!"

Scroll to Top