Приложен програмист – СофтУни Светлина

Приложен програмист

Защо професия приложен програмист?

IT секторът е един от най-бързо развиващите се и  най-перспективни отрасли, както в България, така и в световен мащаб. Професионалистите в тази сфера са високо ценени и имат много възможности за развитие в различни области и направления.

Възможности за развитие

Секторът предлага постоянни възможности за развитие, израстване, трупане на нови знания и опит.

Свобода и гъвкавост

Професията предлага възможност за работа от всяка точка на света и шанс за специалистите да бъдат част от международни екипи.

Разнообразни направления

Секторът предлага разнообразни сфери за развитие и много възможност за хора с различни интереси и насоченост.

Голямо търсене

Специалистите от IT сектора са сред най-търсените и високоплатени кадри на пазара на труда, а сектрът е един от най - перспектвните и бързо развиващите се.

Креативност

Креативният процес е неизменна част от работата на програмистите, а това развива и други умения като: абстрактно мислене, умение за справяне с проблеми.

Удовлетвореност

Професията дава възможност за работа в полза на обществото и принос за развитието на технологиите и умението ни да боравим с тях.

Предимства на нашата програма

IMG_3360

Обучението по специалност „приложен програмист“ следва държавния общообразователен стандарт (ДОС) и утвърдения от МОН учебен план за специалност 4810301 „Приложно програмиране“ (III степен на професионална квалификация, направление 481 – „Компютърни науки“, професия 481030 – „Приложен програмист“), в съчетание с по-ранно навлизане в програмирането и софтуерните технологии (още от 8 клас) и много практически проекти. 

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа по професията “приложен програмист”. По време на обученията се овладява в много голяма дълбочина практическото програмиране и разработка на софтуер със съвременни езици за програмиране, софтуерни платформи и технологични рамки.

Подробна програма

Подробна информация относно учебния план можете да видите тук.

Стани част от “СофтУни Светлина”

Най-доброто образование в специалност
Приложен програмист!

Фокус на специалността

В програмата на “СофтУни Светлина” се обръща значително внимание на развиване на алгоритмичното мислене у учениците, математически фундамент на компютърните науки и овладяване на съвременни парадигми за програмиране (процедурно, обектно-ориентирано, функционално). С много практически проекти се изучават основите и практическото използване на най-търсените съвременни софтуерни технологии.

Фоку 1: Теоретично обучение
20%
Фокус 2: Практически задачи
60%
Фокус 3: Меки умения
20%

Мнения от родители

Светлана Георгиева

"Марти чака с нетърпение първи септември, за да започне училище! Батко му от 13 - годишен замина в частен колеж в Англия и аз много добре видях огромната разлика в качеството на образование и подхода към учениците!"

Надя Илиева

"Поздравления! Не мога да не споделя възхищението си от начина на организиране, провеждане и въвличане на тийнейджърите, в изцяло дистанционното обучение на децата. За пореден път се убеждавам, че сме избрали ПРАВИЛНОТО училище за моя син. Благодаря ви!"

Ваня Коларова

"Поздравления за всички ученици, които влагат душа и сърце в своето образование, за да имат успешно бъдеще и мечтана кариера! Поклон пред труда на преподавателите, които се стараят всеки ден, за да предадат своите знания на младото поколение!"

Scroll to Top