Специалности

Специалностите в ЧПГДН „СофтУни Светлина“ дават практическа професия още в училищна възраст.

Изберете съвременна практическа реализация в дигиталните професии на бъдещето. Изберете съвременна и търсена професия, в духа дигиталните иновации, креативност и предприемачество.