Извънкласни дейности​

Лабове

В гимназиална възраст учениците имат нужда от различни предпоставки, с които да предизвикват себе си и да развиват уменията си в различни извънкласни дейности и проекти. Гимназията организира множество активности за извънкласно и неформално образование, което изгражда умения и социални контакти.