Организация и график Организация и график - SoftUni Svetlina
Loading...

Организация и график

Организация и график

Задължително обучение

Задължителното обучение в Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина" започва от 1 септември и е полудневно. Учебните часове започват от 8:00 часа и завършват в 14:00 часа. След 14:00 часа стартират извънкласните занимания на учениците по интереси и продължават до 16:00 часа. Веднъж седмично учениците са ангажирани с клуб по хуманитарни дейности / благотворителност, екология и социална ангажираност/, професионална реализация / индивидуален менторинг, кариерно консултиране и комуникация с гост-лектори от бизнеса/, както и дебатиране на теми, важни за тях / бъдещето в технологиите, кибер-опасности и как да се предпазим, сексуална култура и превантивни тренинги по актуални за учениците теми/. В останалите дни след 14 ч. училището предоставя различни извънкласни дейности по интереси: стартъп академия, ИТ учебни лаборатории, криейтив академия и други.

Организация и график

Охрана и застраховки

Училищният комплекс има ежедневна жива охрана и СОТ. На учениците се осигурява застраховка „Злополука”

Организация и график

Транспорт

При допълнително заплащане от страна на родителите и при събиране на минимален брой ученици, училището осигурява транспорт за тях от врата до врата, както и до организираните от училището мероприятия.

Организация и график Организация и график