Форми на обучение Форми на обучение - SoftUni Svetlina
Loading...

Форми на обучение

Форми на обучение

Редовно обучение - присъствена, дневна форма

Учениците се обучават присъствено, на място в сградата на Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина", всеки учебен ден, и са активна част от иновативната и социална среда, която се изгражда съвместно от преподаватели, ученици и ментори.

Натрупаните с тази среда компетентности дават широки възможности за реализация в бизнеса и за обучение в престижни български и световни университети на различни континенти.

Форми на обучение

Дистанционно обучение (по чл.113 от ЗПУО)

Дистанционно обучение на български и английски език се осъществява по учебни материали, пособия и уроци в електронен вид, като единствено изпитите за всеки учебен предмет се провеждат на място в сградата на училището.

По този начин, без да присъстват, без разходи за пътуване и квартири, учениците получават достъпно и висококачествено образование.

Компeтенциите, придобити от учениците в дистанционна форма на обучение не се различават от тези, придобити в присъствена форма на обучение.

Форми на обучение Форми на обучение