Кариерна реализация Кариерна реализация - SoftUni Svetlina
Loading...

Кариерна реализация

Кариерно консултиране е процес, целящ да улесни и подкрепи ученика в избора му на бъдеще. Ще осигурим индивидуален ментор по желаното направление за всеки ученик, който ще поддържа връзка със съответния университет и ще подпомага приема, записването и старта на продължаващото след гимназията обучение. Това е още един начин за индивидуален коучинг, грижа за всеки ученик според възможностите му и интересите му.

След успешното дипломиране по една от специалностите в Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина", учениците ще имат стабилна основа и сигурно бъдеще по пътя на тяхното последващо академично и кариерно развитие. Със завършването на иновативна специалност, гимназистите ще бъдат „в крак с тенденциите и търсенето“ на пазара на труда, развивайки на 100% своя потенциал и възможности.

Най-важното е, че те излизат като подготвени специалисти на пазара. Имат завършена професия и веднага могат да започнат да работят по специалността си. Това им дава силен кариерен старт и неограничени възможности за професионално развитие от всяка точка на света.

Кариерна реализация

Дипломи и сертификати

Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина" притежава лиценз на основание заповед No РД 14-5/ 19.01.2018 г на Министъра на образованието и науката.

Дипломите, които учениците получават са:

- Диплома за средно образование

- Диплома за професионално образование

- Професионални сертификати на Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина"

Те гарантират за качествената подготовка и положени усилия през тези пет години. Зад тях стои взаимен процес между ученици и преподаватели – силна мотивация за развитие и изграждане на съвременни практически умения при гъвкав метод на преподаване и усвояване на материала.

Кариерна реализация Кариерна реализация