Кои сме ние?

Успехът утре започва от днес!

Дигиталната революция променя с бързи темпове начина ни на живот и облика на цели индустрии и професии от миналото. Светът се дигитализира и новите съвременни технологии навлизат все повече в нашето ежедневие. Дигиталните умения се превръщат в основния двигател на човешката еволюция. 

Бъдещето принадлежи на новите технологии и на тези, които ги владеят!

1.

Нашата мисия

Нашата мисия е да изградим глобална организация, която предоставя практическо, качествено и достъпно образование в сферата на дигитални и информационни технологии, създавайки истински професионалисти и бъдещи лидери.

2.

Нашата визия

Нашата визия е да бъдем основен двигател на глобалната дигитална революция и да допринесем за изграждането на нова дигитална ера.

3.

Нашите ценности

Ние вярваме, че всеки има потенциал за успех и осигуряваме на учениците си условията, за да се развиват като комплексни личности, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременния свят. 

Методики на обучение

Обучението ни комбинира най-добрите традиционни практики с иновативни концепции за холистичен подход и комплексно развитие.

svetlina-logo

Училище Светлина

http://svetlina.net

Холистичен подход​

Засилено прилагане на холистични практики, насочени към цялостното развитие на учениците, развитието на меки умения/социално-комуникативни умения.

Билингвално преподаване

всички учебни програми на изучаваните професионални предмети съдържат компоненти, които могат да бъдат представени на английски език, както и част от общобразователните.

Проектобазирано обучение

Стратегия за учене, която обхваща едновременно различни предмети и интерактивните връзки между тях: опит от реалния живот и изследователски дейности.

Развиване на меки умения

Стремим се да развиваме проактивни, самоинициативни и самостоятелни млади хора, които да бъдат говоти за света на бизнеса., адаптивни към промените.