Един ден с гимназистите на СофтУни Светлина - СофтУни Светлина

Един ден с гимназистите на СофтУни Светлина

Гимназията е бурно време на развитие и промени, за които не всеки ученик се вълнува. Много го смятат за необходимо зло преди истинския живот. Факт е, обаче, че гимназията предоставя онова ценно време, в което всеки тийнейджър може да изпробва различни предмети, да види в какво е добър, да се насочи към сферата, която му допада най-много. Това е мястото, на което младежите могат да учат, опознават и да се подготвят за перспективно и желано бъдеще.

СофтУни Светлина създава именно такава среда – стимулираща любопитството и желанието за знания на учениците, мотивираща ги да преследват интересите си и да се развиват в специалностите, от които наистина се вълнуват. Знаем, че това е точният момент младежите да открият силните си страни и да създадат предпоставки за един бъдещ успех.

Вярваме, че гимназията днес няма нужда да бъде страшна или пък досадна. Работим усилено, за да могат учениците да намират смисъл в дните и часовете, които прекарват в СофтУни Светлина. За да демонстрираме как, решихме да разкажем какво представлява денят на един гимназист тук и защо младежите не просто „ходят на училище“.

СофтУни Светлина – гимназия без звънец

Като първата частна гимназия за дигитални науки, програмиране, графичен дизайн и онлайн бизнес, СофтУни Светлина съчетава общообразователната подготовка с профилирано обучение в различни специалности. Денят на учениците започва в 8:15 сутринта, когато учителите ги посрещат на входа на училището, а часовете продължават от 8:30 до 14:20. Ежедневната програма балансира общообразователните и професионалните предмети.

Часовете в СофтУни Светлина насърчават работата в екип и взаимодействието между гимназистите не само в самите класове, но и в целия випуск. Създаваме среда, в която различни личности могат да обменят идеи и да се развиват заедно. Това се дължи на факта, че общообразователните предмети се провеждат на класове, а професионалните и часовете по втори чужд език – на групи, сформирани според професията или езика. По този начин младежите имат възможност да общуват и да работят съвместно със свои връстници от други класове.

Това внася много динамика в деня на учениците и създава среда, предразполагаща развитието и на множество меки умения. За да им дадем възможност да се фокусират върху учебния процес и индивидуалното си развитие, освен всичко останало, в гимназията няма звънец. Стремим се да изграждаме полезни навици, а не досадна, задължаваща рутина за младежите. В крайна сметка – учителят е този, който освобождава учениците в края на часа, не звънецът.

Липсата му позволява на гимназистите да останат фокусирани по време на учебния процес, но освен това ги среща и с един от най-важните уроци, които трябва да научат – как правилно да управляват времето си между различните часове. Не на последно място, в усилията си да осигурим насърчаваща развитието среда, успяваме да постигнем атмосфера на спокойствие на територията на гимназията, която се изпълва от енергията на самите младежи, вместо да бъде нарушавана от пронизителния шум на звънец.

Свобода за скрития потенциал

Гимназията е идеалният момент всеки ученик да предизвика себе си и да развие неподозирани дотогава умения. Именно затова СофтУни Светлина осъществява редица извънкласни дейности под формата на лабове, които да ангажират младежите по интереси, да подхранят въображението и да насърчат креативността. Този вид неформално образование им помага да изградят умения и социални контакти, като в същото време им подсказва и в какви вълнуващи сфери могат да се развиват и дори да стартират собствени начинания.

Гимназистите могат да участват в лабове с фокус върху рекламата, киберпрестъпленията, фотографията, разработка на уебсайтове, на игри, дори да се превърнат в пътуващи фотографи през лятото и т.н. С изключение на пътуванията, всички останали лабове се провеждат през учебната година, в края на учебния ден. По този начин младежите се откъсват от формалната образователна среда и успяват да разтоварят ума си от интензивните занятия, отдавайки се на креативна и полезна дейност. И завършват училищния ден, заредени с позитивни емоции и творческа енергия.

СофтУни Светлина като място за растеж

Гимназията далеч не е място само за учене на уроци и придобиване на нови знания. Тук младежите получават шанс да се развиват като личности. Едно от нещата, на които СофтУни Светлина държи, е да намалява разсейващите фактори (включително и чрез премахване на училищния звънец) и да насърчава комуникацията между учениците.

Обучението в гимназията е проектобазирано – част от ежедневието на гимназистите е и работата по презентации, дългосрочни проекти и работа по групи. Проектите, свързани с програмата, както и участието в извънкласни дейности и индивидуалния принос на всеки ученик, създават онази среда, необходима за развитието на умения за решаване на проблеми, справяне с предизвикателства, критично мислене и отборна игра, както и лидерски качества. Освен успешно усвоени знания и професионална подготовка, гимназистите придобиват и безценни преносими качества и способности, важни за бъдещия им успех в професионален и социален аспект.

Нещо, с което се гордеем всеки ден и сме щастливи да виждаме, е общността от млади и амбициозни хора, които се възползват максимално от инструментите за личностно израстване, които получават в СофтУни Светлина. Учениците ни носят униформи, защото вярваме, че чувството за принадлежност, гордост и единство са в основата на градивния растеж. Това ги стимулира да се фокусират върху израстването си като хора, а не върху външния си вид, като същевременно запазят способността си за себеизразяване чрез стила си. А и това прави петъчния jeans day още по-вълнуващ!

Иновативно ежедневие за бъдещи експерти

СофтУни Светлина се гордее със своята иновативност, съчетаването на традиционни похвати на обучение с модерни такива, създаването на междупредметни връзки и изграждането на мотивираща развитието среда. Програмата ни се актуализира своевременно и е в крак с последните тенденции в професионалните направления, екипът ни от млади професионалисти разработва редица авторски учебни материали, а модерната ни методика позволява да се адаптираме към динамично променящата се среда.

Мултимедийните материали и инструментите на дигитализацията са неотменна част от деня на всеки гимназист в СофтУни Светлина. Използваме новите технологии, за да направим образованието по-интерактивно и приятно, а усвояването на новите знания – по-ефективно. Използваме и различни похвати като STEAM методологията, обърнатите класни стаи и игровизация, за да бъдат младежите мотивирани и да се научат смело да поемат инициативата.

Гимназистите в СофтУни Светлина си гарантират едно изпълнено с предизвикателства и вълнуващи моменти ежедневие, в което всеки ден и всеки час допринасят за развитието им. Залагаме и на най-популярните специалности, развиващи най-търсените умения и компетенции:

Съвременната практическа реализация никога не е била по-възможна. Желаната и перспективна професия на бъдещето не е нужно да коства години мъчителна рутина, възприемана като необходимо зло. В СофтУни Светлина гимназистите не просто учат, те израстват като личности и имат възможност да се отдадат на най-вълнуващите си интереси. Ако това е тласъкът, който търсите за своя юноша, кандидатствайте ТУК още сега!

Scroll to Top